تبلیغات

تعرفه تبلیغات در سایت زبان پی اچ دی

 

فقط دو جایگاه تبلیغ در سایت وجود دارد:

1- تبلیغ 240*120 گوشه سمتِ چپ در سایت که همواره ثابت (شناور) است. درصد نمایش 100%

2- تبلیغ 240*120 گوشه سمتِ راست در سایت که همواره ثابت (شناور) است. درصد نمایش 100%

نکات مهم:

1- هزینه هر جایگاه به مدت 1 ماه 200 هزار تومان می باشد.

2- تهیه بنر بعهده تبلیغ دهنده می باشد.

3- از پذیرفتن بنر با سرعت تغییر فریم بالا و با رنگ های زننده معذوریم.

4- سایت زبان پی اچ پی در پذیرش و عدم پذیرش تبلیغات، مختار می  باشد.

5- برای سفاش تبلیغ با ایمیل zabanphd@gmail.com تماس حاصل فرمایید.