منابع آزمون تولیمو

متن مکالمه اول نمونه سوالات بخش شنیداری آزمون MSRT – سری اول

مکالمه پنجم متن مکالمه اول نمونه سوالات بخش شنیداری آزمون MSRT - سری اول         TOEFL Listening Comprehension Transcript Narrator Listen to a conversation between a student and a university advisor. The student is trying to decide where to go to school next year. Advisor: Now, then, Mr., uh, Vickstad. How can I help you? Student: Well, I'm ...

نمونه سوال بخش شنیداری یا لیسنینگ آزمون MSRT – مکالمه اول

لیسنینگ آزمون MSRT نمونه سوال بخش لیسنینگ آزمون MSRT – مکالمه اول در این بخش اولین تست از سوالات بخش شنیداری آزمون MSRT - سری اول را می توانید مشاهده کنید. این تست شامل 5 سوال لیسنینگ آزمون MSRT می باشد. ابتدا به فایل صوتی مکالمه گوش کرده سپس به سوالات پاسخ دهید. برای مشاهده متن ...

نمونه سوالات بخش شنیداری آزمون msrt همراه با متن و پاسخ – سری اول

سوالات بخش شنیداری آزمون msrt نمونه سوالات بخش شنیداری آزمون msrt همانطور که می دانید یکی از بخش های آزمون MSRT بخش شنیداری می باشد که شامل 30 سوال است. 10 سوال مکالمه کوتاه یا Short Conversations و 20 سوال مکالمه طولانی تر یا Longer Conversations می باشد. در این بخش نمونه سوالات بخش شنیداری آزمون msrt را ...