نمونه سوال بخش شنیداری یا لیسنینگ آزمون MSRT – مکالمه چهارم

نمونه سوال بخش شنیداری یا لیسنینگ آزمون MSRT – مکالمه چهارم

نمونه سوال بخش لیسنینگ آزمون MSRT – مکالمه چهارم در این بخش چهارمین تست از سری تست های شنیداری بخش شنیداری آزمون MSRT  را می توانید مشاهده کنید. این تست شامل 5 سوال لیسنینگ MSRT می باشد. لازم به ذکر اس...
read more