آزمون آنلاین MSRT – آزمون های آزمایشی رایگان

آزمون آنلاین MSRT – آزمون های آزمایشی رایگان

آزمون آنلاین MSRT – آزمون های آزمایشی رایگان یکی از مشکلاتی که شرکت کنندگان در آزمون msrt با آن روبرو هستند عدم آشنایی با شیوه برگزاری آزمون و سوالات می باشد. بهترین راه کار حل این مشکل شرکت در آز...
read more
متن مکالمه سوم نمونه سوالات بخش شنیداری آزمون MSRT – سری اول

متن مکالمه سوم نمونه سوالات بخش شنیداری آزمون MSRT – سری اول

متن مکالمه سوم نمونه سوالات بخش شنیداری آزمون MSRT – سری اول         TOEFL Listening Comprehension Transcript Narrator Listen to a conversation between a professor and his assistant. Dr Aber...
read more
نمونه سوال بخش شنیداری یا لیسنینگ آزمون MSRT – مکالمه دوم

نمونه سوال بخش شنیداری یا لیسنینگ آزمون MSRT – مکالمه دوم

read more
متن مکالمه اول نمونه سوالات بخش شنیداری آزمون MSRT – سری اول

متن مکالمه اول نمونه سوالات بخش شنیداری آزمون MSRT – سری اول

متن مکالمه اول نمونه سوالات بخش شنیداری آزمون MSRT – سری اول         TOEFL Listening Comprehension Transcript Narrator Listen to a conversation between a student and a university advisor. Th...
read more